Troepentransporten Ned.-Indië bronbeek stirling-castle nieuw-amsterdam Appellijst- 1-1 RI empire-brent Empire_Brent-3-1_RI Nieuw Amsterdam
In samenwerking met Museum Bronbeek ben ik bezig om de troepentransporten naar en van Nederlands Indië te inventariseren. Het betreft dan de periode oktober 1945 tot eind 1952. Van de periode oktober 1945 tot halverwege 1946 is niet zoveel gedocumenteerd. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de chaos die is ontstaan na het beëindigen van de oorlog in de Pacific.
Een voorbeeld van een vaart die niet is gedocumenteerd in de vorm van een passagierslijst cq appellijst is de Stirling Castle die 1600 mannen van het Gezagsbataljon Indië van Liverpool naar Australië moest brengen. De Stirling Castle vertrekt op 3 oktober 1945 en komt op 29 oktober 1945 aan in Fremantle. Als iemand weet waar een appellijst van deze vaart te vinden is, zou Bronbeek die informatie zeer op prijs stellen.

Nieuw Amsterdam gedeeltelijke appellijst van 1-1 RI

Van de Nieuw Amsterdam die op 27-10-1945 Southampton verliet is ook geen appellijst cq passagierslijst terug te vinden.
Daarnaast is het de bedoeling om van iedere militair duidelijk te krijgen , met welk onderdeel hij naar Nederlands Indië is vertrokken en met welk schip op welke datum dat dan was. Dan moet het ook duidelijk worden of hij met datzelfde onderdeel ook weer terug is gekeerd naar Nederland. Indien dat niet zo is, moet er gezocht worden naar de vaart waarop hij wel is teruggekeerd maar dan niet in onderdeelverband. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een militair eerder of later dan de bedoeling was, niet met zijn eigen onderdeel terugkeert. Enkele redenen kunnen zijn: Overlijden van een van zijn ouders. Ziekte van de militair. Huiselijke/Sociale omstandigheden thuis. Het bedrijf van zijn ouders heeft hem nodig. Medische afkeuring vanwege een ongeval. Overplaatsing of Detachering naar een ander onderdeel. Veroordeling door de Krijgsraad..
Op dit moment ben ik bezig om de mannen van de OVW (Oorlogs Vrij Williger) bataljons te inventariseren. Dat zijn dan bijvoorbeeld 1-1 RI, 1-3 RI, 2-3 RI en 3-1 3-3 RI. In het Nationaal Archief en het Archief van Defensie tref ik passagierslijsten cq appellijsten aan die ik kopieer en dan met de hand omzet in excel. Een voorbeeld daarvan is 1-1 RI (hier naast afgebeeld)
Nadat ik het in excel heb overgezet ziet het er dan zo uit
Een ander voorbeeld is een repatriëringslijst van de Empire Brent die dan ook omgezet moet worden naar excel. Dat doe ik dan voor alle eenheden. Uiteindelijk ontstaat er een groot bestand met misschien wel 250.000 namen. Bronbeek is bezig om in 2022 de nieuwe permanente tentoonstelling te kunnen openen. De bedoeling is dan om alle appellijsten cq passagierslijsten ontloten te hebben in de vorm van een access database. Als iemand dan een vraag heeft over een persoon dan kan in de database gezocht worden naar die persoon. Je krijgt dan een Troepentransport Database Report met de persoonsgegevens en de vaartgegevens. De gegevens die van een persoon verzameld kunnen worden zijn: familienaam, voorletters, geboortedatum, army number, legernummer, geboorte- cq woonplaats, rang, onderdeel en functie. Ik heb dan ook de volgende vragen: Is er iemand die beschikt over appellijsten cq passagierslijsten uit de periode oktober 1945 tot midden 1946. Heeft iemand andere documenten die kunnen bijdragen tot het vullen van die database. Denk dan bijvoorbeeld aan dagboeken, reünielijsten, appellijsten enz. enz. Is er iemand die bereid is om een lijst om te zetten naar excel.